Informacja w związku z rozprzestrzenieniem COVID-19

Szanowni Pacjenci,
w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, jesteśmy zmuszeni wprowadzić dodatkowe regulacje funkcjonowania przychodni.
Realizacja wizyt w poradni musi odbywać się w sposób bezpieczny dla wszystkich. Dlatego prosimy o zapoznanie się z procedurą obowiązującą w naszej przychodni.
Odpowiedzialność jednostki jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii.

Procedura dla Pacjentów:

1. Nie przychodź do przychodni z własnej inicjatywy.
Zadzwoń do rejestracji, tel. 84 664 12 89.
Zostaniesz poinformowany o możliwości realizacji wizyty i jej terminie.

2. Do poradni są wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty lekarskie, zgodnie z harmonogramem, w wyznaczonych godzinach.

3. Każdy pacjent ma obowiązek, podczas całego pobytu w przychodni, noszenia maseczki osłaniającej usta i nos. Osoby, które nie mogą nosić maseczek, są zobowiązane do używania przyłbic lub tym podobnych osłon ograniczających rozprzestrzenianie wydzieliny z nosa i ust. Zdjęcie maseczki może mieć miejsce jedynie na prośbę naszego personelu w związku z realizacją świadczenia medycznego. W razie braku swojej maseczki istnieje możliwość zakupu maseczki w naszej placówce.

4. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do przychodni – udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym.

5. Na wizyty lekarskie pacjenci przychodzą pojedynczo. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością.

6. W przychodni mogą przebywać jednocześnie 4 osoby (wliczając w to opiekunów osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych oraz osoby znajdujące się w gabinecie lekarskim lub zabiegowym)

7. W dalszym ciągu są udzielane teleporady. Po konsultacji telefonicznej, w koniecznych sytuacjach, lekarz może poprosić pacjenta o zgłoszenie się do poradni.

8. W każdym momencie należy stosować się do poleceń personelu poradni.

Wszystkie powyższe zalecenia mają na celu zachowanie bezpieczeństwa pacjentów i naszego personelu, dlatego bardzo prosimy o ich przestrzeganie.