Osocze bogatopłytkowe

Autologiczne osocze bogatopłytkowe to preparat pochodzący z krwi własnej pacjenta, składający się głównie z osocza (płyn o słomkowym kolorze, będący składnikiem krwi), które zostało przetworzone w taki sposób, aby zawierało wyższe stężenie płytek (składnik krwi biorący udział w procesie krzepnięcia) niż w krwi pełnej. Preparat taki jest źródłem czynników wzrostu, czyli niewielkich białek, które odgrywają kluczową rolę w procesie regeneracji tkanek.
Zabieg polega na pobraniu krwi i oddzieleniu jej składników w procesie odwirowywania w celu wyizolowania płytek krwi i zwiększenia ich stężenia we frakcji osocza. Uzyskane w ten sposób autologiczne osocze bogatopłytkowe jest wykorzystywane do powierzchownych i głębokich wstrzyknięć przezskórnych.
Szczególną postacią zabiegu jest połączenie osocza bogatopłytkowego z kwasem hialuronowym, który jest naturalnie występującym składnikiem skóry. Jego zdolność do zatrzymania wody do 1000-krotności własnej objętości sprawia, że jest to idealna substancja zapewniająca nawilżenie oraz dodająca objętości skórze.
Stosowany przez nas zestaw pozwala na wytworzenie w sposób szybki i bezpieczny preparatu łączącego autologiczne osocze bogatopłytkowe i kwas hialuronowy podczas jednostopniowego procesu. Proces ten jest niemal identyczny z procesem uzyskania osocza bogatopłykowego i polega na pobraniu krwi do sterylnej, zawierającej już kwas hialuronowy, probówki, a następnie oddzieleniu składników krwi w procesie odwirowywania. Po odwirowaniu otrzymane autologiczne osocze bogatopłytkowe miesza się z roztworem kwasu hialuronowego, który znajduje się już w probówce. Takie połączenie kwasu hialuronowego z autologicznym osoczem bogatopłytkowym jest gotowe do iniekcji.

Skoncentrowane płytki zawarte w autologicznym osoczu bogatopłytkowym uwolniają wewnątrz skóry czynniki wzrostu pobudzając namnażanie fibroblastów i syntezę składników macierzy pozakomórkowej, takich jak kolagen i włókna elastyny. Efektem tego jest zwiększenie elastyczności skóry oraz wygładzenie drobnych zmarszczek wraz z poprawą wyglądu skóry.
Terapie osoczem bogatopłytkowym (również osoczem z kwasem hialuronowym) pozwalają też na wypełnienie głębszych zmarszczek. Rezultaty są widoczne w ciągu pierwszych tygodni po pierwszym zabiegu, jednak w celu uzyskania najlepszych wyników, w kwestii jakości i trwałości terapii, lekarz zaproponuje protokół obejmujący kilka zabiegów. Liczba zabiegów oraz odstępy między nimi będą uzależnione od indywidualnej analizy skóry, leczonych obszarów, stylu życia oraz przyzwyczajeń. Zastosowanie własnych płytek krwi powoduje, że wyniki leczenia mogą się naturalnie różnić u poszczególnych osób z uwagi na różny osobniczo potencjał regeneracyjny płytek.
Zastosowanie autologicznego osocza bogatopłytkowego, czyli zawierającego wyłącznie składniki krwi pacjenta, sprawia, że pojawia się bardzo niewiele skutków ubocznych. Niemniej jednak w niektórych przypadkach mogą się pojawić krwiaki lub zasinienia w miejscu wstrzyknięcia. Efektem podania osocza bogatopłytkowego może być też uczucie ciepła i napięcia na powierzchni skóry oraz świąd i pieczenie.
Po wstrzyknięciu doskórnym autologicznego osocza bogatopłytkowego z kwasem hialuronowym może dodatkowo wystąpić niewielka reakcja zapalna w miejscu wstrzyknięcia, powodująca pojawienie się niewielkiego i tymczasowego bólu oraz niewielkiego rumienia. Te tymczasowe odczucia powinny ustąpić w maksymalnym czasie 24 do 36 godzin po zabiegu. Jeśli objawy będą się utrzymywały dłużej, należy skontaktować się z lekarzem.
W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów, mogą wystąpić obrzęki. W przypadku ich wystąpienia należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza.
Ponieważ zgłaszano pojedyncze przypadki nasilonych zapalnych reakcji nadwrażliwości (w tym, w rzadkich przypadkach, wstrząs anafilaktyczny) u pacjentów podatnych na alergie, należy zawsze informować lekarza, jeśli w przeszłości wystąpiły jakiekolwiek alergie na leki lub inne substancje.

Stosowanie osocza bogatopłytkowego w celu regeneracji skóry jest przeciwwskazane:

  • u pacjentów chorujących obecnie lub w przeszłości na nowotwory, także nowotwory krwi, bez określenia czy nastąpiła całkowita remisja choroby
  • u pacjentów ze zmianami skórnymi, które mogły zostać spowodowane nieprawidłowymi procesami namnażania komórek
  • w przypadku toczącego się ostrego i/lub układowego zakażenia
  • w czasie stosowanie leków przeciwzakrzepowych i/lub zmieniających działanie płytek krwi
  • w razie wystąpienia niektórych choroby krwi (poinformuj lekarza, jeśli występowały lub trwają u Ciebie jakiekolwiek choroby krwi)
  • w przypadku występowania chorób autoimmunologicznych.