Videodermatoskopia

W naszej Poradni badania videodermatoskopowe wykonujemy przy użyciu aparatu FotoFinder Dermoscope Dynamic wyposażonego w kamerę cyfrową Medicam 800 HD.
Videodermatoskopia to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która służy m.in. do wczesnego wykrywania czerniaka - najgroźniejszego nowotworu skóry.
Dzięki tej metodzie możliwe jest odróżnienie zmian barwnikowych od niebarwnikowych.
Badanie przy użyciu videodermatoskopu pozwala na zobrazowanie badanej zmiany na ekranie monitora, wykonanie zdjęcia oraz zapisanie go w formie elektronicznej.
System archiwizacji zdjęć daje możliwość ich porównywania w czasie. Jest to bardzo ważne w przypadku pacjentów z licznymi znamionami oraz w sytuacji, gdy pacjent zauważa zmiany w obrębie znamienia. Dzięki komputerowej analizie obrazów możliwe jest wczesne wykrycie niepokojących zmian i wczesna interwencja.

Badanie jest całkowicie bezbolesne.

Każde badanie videodermatoskopowe jest poprzedzone badaniem dermatoskopem ręcznym.
U pacjentów z licznymi znamionami takie badanie powinno być powtarzane co 6 -12 m-cy.